Peníze ze vzduchu: Jak centrální banky narušily skutečný vztah spoření a půjčování

0
206

Banky usnadňují tok úspor tím, že představí „dodavatele“ úspor „žadatelům“. Tím, že banky hrají roli zprostředkovatelů, jsou důležitým faktorem v procesu tvorby bohatství. Jakmile však banky opustí svou roli zprostředkovatelů a začnou půjčovat peníze nekryté úsporami, spustí se tím hrozba cyklu boom-krach a ekonomického ochuzení.

ezměme si příklad farmáře Jana, který vypěstoval dva kilogramy brambor. K vlastní spotřebě potřebuje jeden kilogram a zbytek půjčí na rok dalšímu farmáři Robertovi. Nespotřebovaný kilogram brambor, které půjčil, představují jeho úspory.

Půjčením kilogramu brambor Robertovi Jan souhlasil, že se na jeden rok vzdá vlastnictví těchto brambor. Robert na oplátku poskytne Janovi příslib, že po roce mu vrátí 1,1 kilogramu brambor, přičemž 0,1 kilogramu představuje úrok. Je důležité připomenout, že existence úspor je předpokladem pro poskytování úvěrů. Nejprve musí být úspory, které dokážou plně pokrýt úvěry.

Máme zde výměnu kilogramu současných brambor za 1,1 kilogramu brambor za jeden rok. Jan a Robert vstoupili do této transakce dobrovolně, protože oba dospěli k závěru, že by to posloužilo jejich cílům.

Zaměnění brambor za peníze nijak nezmění podstatu toho, o čem je půjčování. Namísto půjčení kilogramu brambor Jan pravděpodobně vymění svůj kilogram brambor za peníze, řekněme za 10 eur. Jan se nyní může rozhodnout půjčit své peníze jinému farmáři, Petrovi, na jeden rok za běžnou úrokovou sazbu 10 procent. Použití peněz nezměnilo skutečnost, že spoření předchází aktům půjčování. Když střadatel půjčuje peníze, to, co ve skutečnosti půjčuje dlužníkovi, je konečné spotřební zboží, které nespotřebovalo.

Úspory podporují jednotlivce v různých fázích výroby, proto jsou úspory jádrem ekonomického růstu. Půjčování úspor plní důležitou roli v procesu tvorby bohatství. Půjčením svých úspor Robertovi poskytuje Jan prostředky na živobytí Robertovi. To zase umožňuje Robertovi zapojit se do činnosti generující bohatství.

Namísto toho, aby hledal potenciální dlužníky, by se Jan mohl obrátit na organizaci, která se specializuje na vyhledávání dlužníků. Tato organizace je banka. Banka se specializuje na vyhledávání dlužníků pro jednotlivce, kteří jsou ochotni půjčit své úspory. Banky se také specializují na vyhledávání věřitelů pro jednotlivce, kteří jsou ochotni si půjčit. Banky tak plní úlohu zprostředkovatele. Banky se mohou zapojit i do přímých půjček s použitím vlastních akciových fondů nebo půjčením požadovaných prostředků.