Program přeshraniční spolupráce s Maďarskem má k dispozici 161 milionů

0
424

Program přeshraniční spolupráce Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko na roky 2021 – 2027 bude mít k celkově k dispozici 161,25 milionu eur. Cílem programu je rozvoj příhraničních slovenských a maďarských regionů. Vyplývá to z materiálu programu z dílny Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace (MIRRI) SR, který ve středu schválila vláda.

Na slovenské straně se do programu mohou zapojit instituce a společnosti z Bratislavského, Trnavského, Nitranského, Banskobystrického a Košického kraje. Na území Maďarska jsou to Budapešť, Peštianska, Komárňansko-ostřihomská, Rábsko-mošonsko-šopronská, Boršodsko-abovsko-zemplínská, Hevešská, Novohradská a Sabolčsko-satmářsko-berežská župa.

Program se zaměřuje na ochranu biologické rozmanitosti a životního prostředí, zmírňování následků změny klimatu a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Dále na zlepšení rovného přístupu k sociálním službám a zajištění inkluzivnosti trhu práce. Specificky se zaměřuje na spolupráci osob, institucí a budování vzájemné důvěry. Jednotlivé tematické oblasti byly podle resortu identifikovány jako nejdůležitější problémy regionu, které mohou být efektivně řešeny prostřednictvím vzájemné spolupráce osob a institucí obou zemí.

„Celkový rozpočet programu je ve výši 161,25 milionu eur, z toho částka ve výši 129 milionů eur představuje příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje a částka ve výši 16,1 milionu eur představuje národní spolufinancování včetně vlastních zdrojů příjemců z Maďarska a Slovenské republiky,“ konstatovalo MIRRI v předkládací zprávě k materiálu.