Měna i komodita: Co potřebujete vědět, pokud chcete investovat do fyzického zlata

0
231

Hlavním rozdílem mezi zlatem a komoditami podléhajícími zkáze je jejich poměr zásob k vyprodukovanému množství, měřený jako nadzemní zásoba dělená roční produkcí. Zlato má velmi vysoký tento poměr, zatímco komodity jako pšenice jej mají nízký.

Před tisíci lety lidé začali používat zlato jako peníze, protože zlato je neměnné, lehce dělitelné a vzácné. Zlato je nejobchodovatelnější komodita. Jeho dlouhá tradice uchovávání hodnoty znamená, že se v průběhu historie minulo extrémně málo zlata. Drtivá většina všeho vytěženého zlata je tady stále s námi. V důsledku toho roční těžba těžby přidává asi 1,7 % k nadzemní zásobě zlata.

Většina nadzemního zlata se drží pro měnové účely. Šperky jsou uchovatelem hodnoty v kombinaci s estetikou a společenským statusem.

V současnosti se celková nadzemní zásoba zlata pohybuje na úrovních 205 000 tun a celosvětová těžba v roce 2021 činila 3 560 tun. Poměr zásob k množství, které vznikne za jeden rok (stock-to-flow ratio STFR) je v současnosti 58 (205 000/3 560). Vysoká STFR zlata a skutečnost, že většina nadzemního zlata se drží pro peněžní účely, je důvodem, proč se obchoduje jako měna.

Pro důkladné pochopení tvorby ceny zlata se nejprve podívejme na dynamiku nabídky a poptávky po komoditě podléhající zkáze. Potom si popíšeme, jak se to liší od trhu se zlatem.

Základy nabídky a poptávky měkkých komodit
Na základě údajů z odhadů World Agricultural Supply and Demand (WASDE) je STFR na trhu s pšenicí 0,35 (278 milionů tun na skladě děleno 776 miliony tun produkce). Nízká STFR způsobuje, že cenu pšenice určuje zejména to, co se ročně vyprodukuje oproti tomu, co se spotřebuje. Stávající zásoby mohou pouze do určité míry vyrovnat přebytek nebo schodek na trhu, vypočtený jako produkce minus spotřeba.

Pšenice uskladněná v sýpkách začne po několika letech hnít, takže přebytek nemůže být zcela absorbován jako zásoby. Musí se prodat, což snižuje cenu. Tržní deficity zase nelze plně pokrýt z nabídky zásob a tím zvyšovat cenu. Kromě toho, z důvodu, že jediným využitím pšenice je spotřeba, k níž jsou potřebná pevná množství, cena je stanovena mezi tím, co se vyprodukuje, a tím, co se spotřebuje. Od roku 1974 přebytek nebo deficit na globálním trhu s pšenicí pozitivně koreloval se směrem ceny pšenice během 85 % času. Logicky, přebytek způsobil pokles ceny a deficit způsobil zvýšení ceny.

Měna i komodita: Co potřebujete vědět, pokud chcete investovat do fyzického zlata
Všechny roční přebytky pšenice od roku 1974 spolu byly větší než všechny deficity dohromady. Jak rostla globální populace, rostl i trh s pšenicí a zvětšily se i zásoby. STFR pšenice zůstala během let přibližně stejná. Přebytky se mohou vyskytnout, když cena stoupá, pokud obchodníci předpokládají vyšší poptávku a rozhodnou se přidat pšenici do zásob na příští rok, kdy budou moci prodat za vyšší cenu.

Všichni účastníci trhu s pšenicí spoléhají na údaje o nabídce a poptávce pšenice a na tržní rovnováhu (přebytek nebo schodek). Zemědělci se dívají na bilanci, aby rozhodli, kolik pšenice vypěstují příští sezónu. Spekulanti odhadují, jaká bude cena v budoucnosti. Producenti zváží nahrazení pšenice jinou komoditou, pokud cena stoupne a tak dále.

Dynamika nabídky a poptávky po zlatě
Trh se zlatem je zcela odlišný, protože zlato se nespotřebuje a primárně se používá jako uchovatel hodnoty. Cena zlata není stanovena mezi tím, kolik se jej vytvoří a kolik spotřebuje. Prakticky každý kupuje zlato jako uchovatele hodnoty proto poptávka sestává hlavně na vytváření zásob. Trh se zlatem lze vnímat jako všechny druhy obchodů přesouvajících kov z jednoho vlastnictví do druhého (s nebo beze změny tvaru, hmotnosti nebo čistoty kovu). Nebo zlato zůstane ve stejném trezoru, jen změní vlastníka.

Navíc použití zlata pro peněžní účely nevyžaduje pevná množství. Lidé nekupují zlato, protože potřebují například pět trojských uncí ke stavbě domu. Potřebují „jakékoli množství zlata“ výměnou za to, kolik chtějí investovat při převládající ceně. Cena zlata může být příliš nízká nebo příliš vysoká, ale nemůže existovat přebytek nebo schodek. To je důvod, proč se zlato obchoduje spíše jako měna než jako komodita.

Měření různých typů poptávky, které jsou jednoduše fragmenty celkového objemu obchodování, nám může pomoci změřit sentiment specifických skupin kupujících. Ale srovnávat to s roční produkcí je nesmysl. Některé poradenské firmy však dělají přesně to, zveřejňují bilanci trhu se zlatem.